Libor Witassek: Zahájení Meltingpotu / Úvodní řeč kurátora

Libor Witassek: Zahájení Meltingpotu / Úvodní řeč kurátora

13.7.2022 / 14:30 - 14:50
Global stage

Libor Witassek podnikatel a motivační řečník. K řízení podniku je podle něj třeba přistupovat jako k živému organismu. Český kybernetik, podnikatel, komunální politik a motivační řečník Libor Witassek tvrdí, že i ve zdánlivém chaosu, který vládne světu, lze najít logiku a do jisté míry obstojně předpovídat.

Libor Witassek podnikatel a motivační řečník. K řízení podniku je podle něj třeba přistupovat jako k živému organismu. Český kybernetik, podnikatel, komunální politik a motivační řečník Libor Witassek tvrdí, že i ve zdánlivém chaosu, který vládne světu, lze najít logiku a do jisté míry obstojně předpovídat. Specializuje se na kybernetiku druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organismu, je expertem na budování korporátních systémů řízení pomocí metody Lean Six Sigma pro firmy jako Siemens, Foxconn, Johnson & Controls nebo GCE, a autorem metodiky Lean Leadership, která byla oceněna Národním vzdělávacím fondem, British Council Praha a Nadací Tomáše Bati a stala se předmětem jeho přednášek na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Libor dříve působil jako předseda představenstva přední evropské poradenské skupiny Allied Consultants Europe a jako transformační manažer ve švédské GCE Group. Poté převzal pozici generálního ředitele a předsedy představenstva VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, jednoho z největších českých restrukturalizačních projektů. Poskytoval poradenství ekonomické fakultě Wharton School of the University of Pennsylvania pro programy podnikání ve střední Evropě. V oblasti veřejného sektoru řídil mezinárodní rozvojové programy v Agentuře pro regionální rozvoj v Ostravě.

Libor soustavně sleduje globální i místní trhy a vyvíjí pro své klienty nová technologická řešení zaručující soběstačnost a rovnováhu podniků. Principy organického řízení a poznatky z vlastní dlouholeté praxe se snaží předávat dalším začínajícím i zkušenějším manažerům.