Areál

Sál Gong v bývalém plynojemu

Multifunkční sál, kde si vychutnáte náročné koncerty i nejlepší divadla

Na scénu Vítkovice Gong stage s omezenou kapacitou je možné každý rok si rezervovat v předstihu místo na daný koncert nebo divadlo.

Pokud si nechcete nechat ujít divadelní představení, koncerty nebo páteční Meltingpot v krásném prostředí Multifunkční auly Gong (Vítkovice Gong stage), využijte možnost si pořídit předem či na místě místenku, která vám možnost návštěvy zaručí.

Program festivalu najdete zde. Předprodej probíhá v síti GoOut.

Místenka vám zaručí místo na daném programu. V případě, že divadlo, koncert či debata není předem vyprodána lze místenku zakoupit v průběhu celého festivalu do začátku programu přímo ve foyer Gongu. Zbylá neprodaná místa bude možné zaplnit pár minut před začátkem vystoupení bezplatně.

-----------------------

Místenky na scénu Vítkovice Gong stage (Multifunkční auly Gong)

Co na festivalu dělat, když:

1. MÍSTENKU JIŽ MÁM ZAKOUPENOU:

  • přijďte na daný koncert a divadelní představení včas, po zahájení koncertu nebo představení nevyužitá rezervace pozbývá platnosti
  • vaše rezervace neplatí na konkrétní sedadlo v hale, ale zaručuje obecně místo k sezení na daný koncert nebo představení
  • rezervace není vázána na konkrétní osoby, je tedy přenositelná
  • rezervaci není možné vrátit nebo vyměnit

2. MÍSTENKU ZAKOUPENOU NEMÁM, PŘESTO BYCH SE CHTĚL(A) NA TUTO SCÉNU PODÍVAT

  • na informační tabuli v přízemí Gongu si zjistěte, zda daný program není celý již vyprodaný
  • pokud není, prodej rezervací probíhá během festivalu v přízemí Gongu; prodej bude zastaven vždy 30 minut před začátkem daného programu
  • pokud i přesto nebude vyprodáno, pak budou zbylá místa 30 minut před začátkem daného programu zpřístupněna lidem bez rezervace
  • informace o kapacitě sálu, počty rezervovaných a volných míst vám budeme přinášet na informační tabuli v hale

Místenka místa platí pouze pro sál Vítkovice Gong stage, do dalších míst haly Gong – foyer, kavárny apod. je přístup i bez rezervace.