Areál

Sál Gong v bývalém plynojemu

Multifunkční sál, kde si vychutnáte náročné koncerty i nejlepší divadla

Na scénu Vítkovice Gong stage s omezenou kapacitou je možné každý rok si rezervovat v předstihu místo na daný koncert nebo divadlo.

Informace z roku 2016, pro rok 2017 bude aktualizováno:

Cena rezervace na jeden koncert či divadlo je 50 Kč.

Rezervace vám zaručí místo na daném vystoupení, není ale podmínkou návštěvy. Můžete také počkat a pokud se daný koncert nevyprodá, můžete ho navštívit i bez rezervace.

Co tedy na festivalu dělat, když:

1. REZERVACI JIŽ MÁM ZAKOUPENOU

• přijďte na daný koncert včas, po zahájení koncertu nebo představení nevyužitá rezervace pozbývá platnosti
• vaše rezervace neplatí na konkrétní sedadlo v hale, ale zaručuje obecně místo k sezení na daný koncert nebo představení
• rezervace není vázána na konkrétní osoby, je tedy přenositelná
• rezervaci není možné vrátit nebo vyměnit

2. REZERVACI ZAKOUPENOU NEMÁM, PŘESTO BYCH SE CHTĚL(A) NA TUTO SCÉNU PODÍVAT

• na informačních tabulích u haly Gong si zjistěte, zda daný koncert není celý již zarezervovaný
• pokud není, prodej rezervací probíhá během festivalu v přízemí Gongu; prodej bude zastaven vždy 30 minut před začátkem daného představení
• pokud i přesto nebude vyprodáno, pak budou zbylá místa 30 minut před začátkem daného koncertu zpřístupněna lidem bez rezervace
• informace o kapacitě sálu, počty rezervovaných a volných míst vám budeme přinášet na informačních tabulích před halou.

Rezervace místa platí pouze pro sál Vítkovice Gong stage, do dalších míst haly Gong – foyer, kavárny, scény CineStar apod. je přístup i bez rezervace. Představení a koncerty v sále Vítkovice Gong stage můžete také sledovat před halou na velkoplošné LED obrazovce.