Areál

Sál Gong v bývalém plynojemu

Multifunkční sál, kde si vychutnáte náročné koncerty i nejlepší divadla

Na scénu Vítkovice Gong stage s omezenou kapacitou je možné každý rok si rezervovat v předstihu místo na daný koncert nebo divadlo.

Cena rezervace na jeden koncert či divadlo je 50 Kč.

Rezervace vám zaručí místo na daném vystoupení, není ale podmínkou návštěvy. Můžete také počkat a pokud se daný koncert nevyprodá, můžete ho navštívit i bez rezervace.

Co tedy na festivalu dělat, když:

1. REZERVACI JIŽ MÁM ZAKOUPENOU

• přijďte na daný koncert včas, po zahájení koncertu nebo představení nevyužitá rezervace pozbývá platnosti
• vaše rezervace neplatí na konkrétní sedadlo v hale, ale zaručuje obecně místo k sezení na daný koncert nebo představení
• rezervace není vázána na konkrétní osoby, je tedy přenositelná
• rezervaci není možné vrátit nebo vyměnit

2. REZERVACI ZAKOUPENOU NEMÁM, PŘESTO BYCH SE CHTĚL(A) NA TUTO SCÉNU PODÍVAT

• na informačních tabulích u haly Gong si zjistěte, zda daný koncert není celý již zarezervovaný
• pokud není, prodej rezervací probíhá během festivalu v přízemí Gongu; prodej bude zastaven vždy 30 minut před začátkem daného představení
• pokud i přesto nebude vyprodáno, pak budou zbylá místa 30 minut před začátkem daného koncertu zpřístupněna lidem bez rezervace
• informace o kapacitě sálu, počty rezervovaných a volných míst vám budeme přinášet na informačních tabulích před halou.

Rezervace místa platí pouze pro sál Vítkovice Gong stage, do dalších míst haly Gong – foyer, kavárny, scény CineStar apod. je přístup i bez rezervace. Představení a koncerty v sále Vítkovice Gong stage můžete také sledovat před halou na velkoplošné LED obrazovce.