21st centrury hunters and collectors

21st centrury hunters and collectors

20.7.2019 / 17:30 - 18:30
Meltingpot Czech Stories stage

Yvonna Fričová vystudovala žurnalistiku a je editorka a spisovatelka. Spravuje odbornou a literární pozůstalost legendárního českého cestovatele, etnografa a kaktusáře A. V. Friče (1882–1944) a postupně publikuje jeho revidované dílo. S manželem, fotografem Pavlem Fričem, v roce 1992 založili malé nezávislé nakladatelství Titanic, spojené s řadou uměleckých knižních projektů, oceňovaných za práci s fotografií.