Zákazy

Pro všechny návštěvníky chceme zajistit co nejpříjemnější zážitek z festivalu. Abychom toho byli schopni, je důležité, aby každý dodržoval bezpečnostní pravidla ve svém zájmu i v zájmu všech ostatních návštěvníků festivalu.

Do areálu NENÍ možné vnášet DEŠTNÍKY, pouze pláštěnky. Je to z důvodu diváckého komfortu.

Do areálu NENÍ dovoleno vnášet vlastní pití. V areálu je k dispozici PITNÁ VODA ZDARMA. Do stanového městečka je dovoleno vnášet vlastní nápoje a jídlo. 

DO AREÁLU JE ZAKÁZÁNO VNÁŠET NADMĚRNÉ BATOŽINY, ZAVAZADLA, KOLA, KOLOBĚŽKY A JINÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VNÁŠET DO AREÁLU JAKÉKOLIV ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, SKLENĚNÉ NÁDOBY VČETNĚ LAHVÍ, DÁLE PLECHOVKY, HOŘLAVINY: SPREJE, LEPTAVÉ, VÝBUŠNÉ, BARVICÍ NEBO HOŘLAVÉ (NAPŘ. PARFÉMY NAD 200 ML), ZBRANĚ JAKÉHOKOLIV DRUHU VČ. NŮŽEK A ÚDEROVÝCH ZBRANÍ, PSYCHOTROPNÍ LÁTKY, PŘEDMĚTY OHROŽUJÍCÍ BEZPEČNOST, PYROTECHNICKÉ PŘEDMĚTY: OHŇOSTROJE/RACHEJTLE, SVĚTLICE, DÝMOVNICE ČI ODPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ, OTEVŘENÝ OHEŇ, LASEROVÁ UKAZOVÁTKA, MAGNETOFONY, PROFESIONÁLNÍ FOTOAPARÁTY, FILMOVÉ KAMERY A VIDEOKAMERY. ZÁKAZ VNÁŠENÍ ČI VODĚNÍ ZVÍŘAT S VÝJIMKOU ASISTENČNÍCH PSŮ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ.

BEZ PŘEDCHOZÍ DOHODY S POŘADATELEM JE ZAKÁZÁNO ROZDÁVAT ČI UMISŤOVAT VE FESTIVALOVÉM AREÁLU A V JEHO TĚSNÉ BLÍZKOSTI JAKÉKOLI PROPAGAČNÍ, REKLAMNÍ MATERIÁLY, RASISTICKÉ, HANLIVÉ, VULGÁRNÍ ČI JINÉ MATERIÁLY ODPORUJÍCÍ DOBRÝM MRAVŮM, MATERIÁLY PROPAGUJÍCÍ POLITICKOU STRANU NEBO HNUTÍ ČI JAKÉKOLIV POLITICKY ZAMĚŘENÉ MATERIÁLY, MATERIÁLY, KTERÉ BY PROPAGOVALY OSOBY, JEŽ NEJOU OFICIÁLNÍMI PARTNERY POŘADATELE.

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.

informace@colours.cz