Colours bez bariér

I letos se těšíme na naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky! Tradičně jim chceme nabídnout nadstandartní servis, který dělá náš festival i po této stránce unikátním. V rámci projektu Colours bez bariér usnadníme těmto návštěvníkům pobyt na festivalu tak, aby si mohli bez starostí užívat hudbu i další program v bezbariérovém areálu Dolní oblasti Vítkovic. Věříme, že i díky tomuto projektu k nám zavítá ještě více návštěvníků se zdravotním postižením z ČR, ale i ze zahraničí.

Partnerem projeku Colours bez bariér je společnost CTP.

Ke standardnímu servisu již několik let patří zvýhodněná cena vstupenky pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, bezbariérová přeprava v rámci města Ostravy či možnost objednat si vyškoleného asistenta.

K novinkám letošního roku bude patřit „Relax zóna Colours bez bariér“, kde mohou naši návštěvníci se zdravotním znevýhodněním nalézt prostor pro odpočinek a relaxaci.  Zcela novou službou je i „Pneuservis Colours bez bariér“, kde si naši vozíčkáři mohou v případě potíží nechat opravit mechanický, ale i elektrický invalidní vozík. Obě nové zóny budou vyznačeny ve speciální mapě Colours bez bariér určené pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky festivalu. 

Návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním nabízíme také možnost rezervovat si místo ve festivalovém stanovém městečku včetně parkovacího místa. Možná je také rezervace parkovacího místa přímo u hlavního vchodu do areálu festivalu.

Pro návštěvníky se zrakovým postižením jsme i letos připravili základní praktické informace k projektu s plánkem areálu v Braillově písmě a speciální 3D model Auly Gong pro nevidomé.

Návštěvníkům se sluchovým postižením nabízíme vybrané přednášky diskusního fóra Meltingpot s tlumočením do znakového jazyka. Tlumočeny budou dokonce i vybrané koncerty českých i zahraničních kapel. Před hlavní festivalovou scénou bude speciální zóna určená pouze pro návštěvníky se sluchovým postižením. 

Pro větší komfort našich zdravotně znevýhodněných návštěvníků jsme soustředili všechny důležité služby na jedno místo u hlavního vstupu do areálu. Na tomto místě bude k dispozici Info Point a pokladna Colours bez bariér, stanoviště bezbariérového taxi a parkoviště vyhrazené pouze pro ZTP a ZTP/P návštěvníky. Prostorem pro neformální setkávání i odpočinek bude nově vzniklá „Relax zóna Colours bez bariér“, která se bude nacházet přímo ve festivalovém areálu.

Upozorňuje držitele průkazů ZTP a ZTP/P, aby jste si nezapomněli rezervovat své oblíbené programové body na diskusním fóru Meltingpot a na  divadelní představení ve Vítkovice Gong stage, NYC stage a na Europe stage přes rezervační systém GoOut nebo na webu Colours of Ostrava. Rezervaci doporučujeme provést ještě před festivalem, nejpozději však 30 minut před začátkem programu. S rezervací je nutné se dostavit 15 minut před začátkem představení, jinak propadá.

Kontaktní e-mail: bezbarier@colours.cz funguje celoročně a od 15. května 2024 bude v provozu i kontaktní telefon 731 932 768, kde získáte všechny potřebné informace k projektu a zároveň si na nich můžete zarezervovat níže popsané služby.

COLOURS BEZ BARIÉR – bližší informace:

1. Nižší vstupné

 • možnost zakoupení čtyřdenní vstupenky na festival za zvýhodněnou cenu 1190 Kč pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, pouze bezhotovostní platba

 • vstupenky je možno zakoupit pouze v místě konání festivalu na samostatné pokladně Colours bez bariér umístěné u hlavního vstupu na festival

 • pro rychlé odbavení na pokladně si však návštěvníci mohou vstupenky rezervovat předem, a to e-mailem: bezbarier@colours.cz  - evidujeme jméno, příjmení, číslo průkazu a jméno doprovodu

 • na jeden průkaz ZTP je možno zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku

 • na jeden průkaz ZTP/P je možno zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku včetně doprovodu zdarma

 • v případě, že návštěvníkem je dítě do 15let s průkazem ZTP/P platí doprovod 1190 Kč

 • akceptujeme i průkazy ZTP a ZTP/P jiných členských států EU

 

2. Facebooková skupina Colours bez bariér

 • skupina slouží pro lepší komunikaci s vámi, zveřejňujeme v ní všechny aktuální informace, novinky či zajímavosti

 • tato skupina neslouží k nabízených služeb daných služeb

 • skupinu naleznete zde

 

3. Servis pro návštěvníky s autismem

 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený jako doprovod osob s autismem, tato služba je zdarma, maximální doba trvání asistence je 8 hod./den
 • možnost navštívit speciální relaxační zónu určenou pouze pro návštěvníky s PAS v rámci festivalového areálu, která bude vyznačena ve speciální mapě Colours bez bariér určené pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky
 • v ČEZ Family parku bude nafukovací stan se Snoezelen terapií
 • možnost objednat si předem hlídání pro děti s autismem od 3 let, tato služba bude zpoplatněna
 • nezapomeňte si rezervovat své oblíbené programové body na diskusním fóru Meltingpot a na  divadelní představení ve Vítkovice Gong stage, NYC stage a na Europe stage přes rezervační systém GoOut nebo na webu Colours of Ostrava. Rezervaci doporučujeme provést ještě před festivalem, nejpozději však 30 minut před začátkem programu. S rezervací je nutné se dostavit 15 minut před začátkem představení, jinak propadá.

4. Servis pro návštěvníky se sluchovým postižením

 • speciální zóna určená pouze pro návštěvníky se sluchovým postižením přímo před hlavním pódiem, prosíme tyto návštěvníky, ať chodí na koncerty s dostatečným předstihem
 • možnost objednat si předem asistenta, který ovládá základy znakového jazyka, tato služba je zdarma, maximální doba trvání asistence je 8 hod./den
 • vybrané přednášky a besedy diskusního fóra Meltingpot budou tlumočeny do českého znakového jazyka
 • Amber Galloway Gallego bude do uměleckého znakového jazyka tlumočit vybrané koncerty zahraničních hvězd
 • vybrané koncerty českých interpretů bude do uměleckého znakového jazyka tlumočit skupina Hands Dance
 • všechny tyto vybrané přednášky a koncerty budou v našich informačních materiálech a na webových stránkách označeny piktogramem pro neslyšící osoby: 

 

 • kompletní seznam koncertů a přednášek tlumočených do znakového jazyka si budete moci stáhnout zde
 • nezapomeňte si rezervovat své oblíbené programové body na diskusním fóru Meltingpot a na  divadelní představení ve Vítkovice Gong stage, NYC stage a na Europe stage přes rezervační systém GoOut nebo na webu Colours of Ostrava. Rezervaci doporučujeme provést ještě před festivalem, nejpozději však 30 minut před začátkem programu. S rezervací je nutné se dostavit 15 minut před začátkem představení, jinak propadá.
 • základní informace k projektu v českém znakovém jazyce uvádíme v tomto krátkém videu: 

5. Servis pro návštěvníky se zrakovým postižením

 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený pro doprovod nevidomých a slabozrakých, tato služba je zdarma, maximální doba trvání asistence je 8 hod./den
 • praktická příručka pro nevidomé v Braillově písmě
 • hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén
 • na Info Pointu Colours bez bariér před hlavním vstupem do areálu, bude k dispozici k zapůjčení 3D hmatový model Auly Gong
 • 3D model Auly Gong je lehký a přenosný, bezplatně si jej mohou zapůjčit návštěvníci s poruchami zraku oproti vratné záloze 200 Kč, tito návštěvníci si tak mohou lépe představit prostor, kde probíhají naše nejatraktivnější přednášky, koncerty a divadelní představení
 • nezapomeňte si rezervovat své oblíbené programové body na diskusním fóru Meltingpot a na  divadelní představení ve Vítkovice Gong stage, NYC stage a na Europe stage přes rezervační systém GoOut nebo na webu Colours of OstravaRezervaci je možné provést nejpozději 30 minut před začátkem programu. Máte-li rezervaci, dostavte se na místo 15 minut před začátkem představení. Jinak vaše rezervace propadá.

 

6. Bezbariérové stanové městečko vedle festivalového areálu

 • i letos nabízíme našim návštěvníkům bezbariérové ubytování ve festivalovém kempu u areálu Colours of Ostrava
 • v rámci kempu vedle festivalového areálu vyčleníme prostor speciálně určený pro naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky s průkazem ZTP a ZTP/P, kde nabízíme:
  • 50 námi postavených stanů, každý z nich je určen pro dvě osoby – ubytování zdarma
  • 30 míst pro postavení vlastního stanu – poskytnutí prostoru zdarma
  • 40 parkovacích míst zdarma
 • kapacita stanového městečka je omezena a je předem nutná rezervace stanu, místa pro postavení vlastního stanu i parkovacího místa na e-mailu: bezbarier@colours.cz
 • na základě rezervace do stanového městečka vám vystavíme voucher s čárovým kódem, který vám zašleme e-mailem
 • po vytištění vás bude voucher opravňovat ke vstupu do stanového městečka
 • při vstupu do stanového městečka se kromě voucheru musíte prokázat i platným průkazem ZTP, případně ZTP/P
 • pro držitele voucheru zajistíme prodej zvýhodněných vstupenek 1190 Kč přímo v kempu, tudíž nemusíte pro nákup vstupenky navštívit speciální pokladnu Colours bez bariér u hlavního vchodu na festival, pouze bezhotovostní platba
 • bez rezervace předem (bez voucheru) vám nebudeme moci garantovat ubytování v našem kempu

 

7. Rezervace parkovacích míst

 • na parkovišti vedle festivalového areálu jsme vyčlenili pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 70 parkovacích míst zdarma
 • na parkovišti v kempu jsme vyčlenili 40 parkovacích míst zdarma
 • rezervace probíhají prostřednictvím e-mailu: bezbarier@colours.cz
 • k rezervaci je potřeba zaslat SPZ vozidla a telefonní číslo
 • na základě rezervace vám vystavíme voucher s čárovým kódem, který vám zašleme e-mailem
 • po vytištění vás bude voucher opravňovat k parkování 
 • na místě se kromě voucheru musíte prokázat i platným průkazem ZTP, případně ZTP/P
 • bez rezervace předem (bez voucheru) nebudete mít možnost v areálu zaparkovat

 

8. Doprava v rámci města Ostrava bezbariérovým taxi (tzv. BB TAXI)

 • jízdy budou realizovány pouze v rámci města Ostravy a jeho příměstských částí, které jsou součástí MHD Ostrava
 • jízdy na festival budou realizovány v době konání festivalu do 18.00 hod.
 • jízdy na festival si můžete objednat předem na telefonním čísle, které je určeno pouze pro rezervaci bezbariérové přepravy:  732 253 505, kontakt bude aktivní od 8. 7. 2024
 • pro jízdy z festivalu bude sloužit speciální zastávku BB TAXI u hlavního vchodu do areálu s vlastním jízdním řádem
 • v pravidelných hodinových intervalech mezi 19.00 – 02.00 hod. budou od areálu vyjíždět dvě bezbariérová vozidla BB TAXI, která vás zavezou do hotelu, na vlak nebo do vašich domovů v rámci města, u této služby je nutná rezervace
 • cena bezbariérové přepravy v rámci Ostravy je 70/Kč/jízda/osoba, pouze bezhotovostní platba
 • pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přepravit podnapilé a nevhodně se chovající návštěvníky 

 

9. Asistenti Colours bez bariér

 • asistenty jsou dobrovolníci, kteří usnadňují našim návštěvníkům pohyb po areálu, dělají jim doprovod a jsou jejich společníky a průvodci programem
 • předem si můžete zarezervovat i asistenta, který ovládá základy českého znakového jazyka
 • návštěvníci se zrakovým postižením mají možnost zarezervovat si asistenta speciálně proškoleného pro doprovod nevidomých
 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený jako doprovod osob s autismem
 • upozorňujeme, že naši asistenti neposkytují osobní asistenční služby v sociální oblasti (zajištění stravování, hygieny, apod.)
 • asistenta si můžete zarezervovat prostřednictvím e-mailu: bezbarier@colours.cz nebo od 15. 5. 2023 i na infolince 731 932 768
 • asistenti se po festivalovém areálu pohybují v tričkách s označením asistenta Colours bez bariér
 • tato služba je bezplatná
 • maximální doba poskytnutí asistence je 8 hod./den

 

10. Speciální zóny, vybavení a zařízení pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky

 • k novinkám letošního roku patří „Relax zóna Colours bez bariér“, kde naleznete prostor pro odpočinek a relaxaci; zóna je vyznačena ve speciální mapě Colours bez bariér
 • zcela novou službou je i „Pneuservis Colours bez bariér“, kde si v případě potíží můžete nechat spravit mechanický, ale i elektrický invalidní vozík; zóna je vyznačena ve speciální mapě Colours bez bariér
 • pokladna Colours bez bariér u hlavního vstupu na festival, zvýhodněné vstupenky lze zakoupit pouze na této pokladně (s výjimkou ubytování v kempu)
 • zvláštní vstup pro  ZTP a ZTP/P návštěvníky u hlavního vchodu na festival, kde budou tito návštěvníci přednostně odbavováni
 • uzamykatelná bezbariérová WC (každý držitel průkazu ZTP a ZTP/P obdrží na Info Pointu Colours bez bariér vlastní klíček oproti vratné záloze 100 Kč)
 • dvě bezbariérové tribuny, které jsou vyhrazeny pouze pro vozíčkáře, jedna z nich před 1. Stage a druhá před 2. Stage
 • všechny zpřístupněné budovy v areálu (Aula Gong, STC, Důl Hlubina) mají bezbariérová WC a výtahy

 

11. Praktická příručka s mapou

 • festival vydává speciální mapu festivalového areálu, kde jsou zvýrazněna všechna místa určená speciálně pro ZTP a ZTP/P (bezbariérová WC, tribuny, výtahy, sprcha, stanové městečko, parkoviště, stanoviště BB TAXI)
 • mapa, která vychází v českém i anglickém jazyce je doplněna o praktické rady pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky festivalu Colours of Ostrava
 • praktickou příručku vydáváme i v Braillově písmě, doplňuje jí hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén
 • příručka s mapou je dostupná zdarma v Info Pointu Colours bez bariér a na speciální pokladně Colours bez bariér
 • pokud se rozhodnete blíže prozkoumat nejenom náš festival, ale i Ostravu, tak bychom Vás rádi upozornili na interaktivní mapu přístupnosti města Ostravy: https://mapy.ostrava.cz/mapa-pristupnosti/mapa/.

12. Informační centrum Colours bez bariér

 • od 15. 5. 2024 bude v provozu info linka Colours bez bariér -  731 932 768, e-mail: bezbarier@colours.cz funguje celoročně
 • na uvedených kontaktech získáte všechny potřebné informace týkající se projektu Colours bez bariér a můžete si na nich zarezervovat popsané služby
 • telefonní kontakt pro rezervaci bezbariérové přepravy BB TAXI je 732 253 505 a bude aktivní 8. 7. 2024
 • V době konání festivalu jsme pro vaše pohodlí soustředili všechny důležité služby na jedno místo u hlavního vstupu do areálu. Na tomto místě bude k dispozici Info Point a pokladna Colours bez bariér, stanoviště bezbariérového taxi a parkoviště vyhrazené pouze pro ZTP a ZTP/P návštěvníky.

Za projekt Colours bez bariér zodpovídají:

 • Mgr. Katarína Kijonková (vedoucí projektu)
 • Monika Macháčková (koordinátorka projektu)

Bližší informace získáte na:

PROSÍM, SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ NAŠE STRÁNKY, NĚKTERÉ INFORMACE K PROJEKTU MŮŽOU BÝT JEŠTĚ PŘED ZAČÁTKEM FESTIVALU AKTUALIZOVÁNY.

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.

informace@colours.cz