Colours bez bariér

Jsme rádi, že v loňském roce navštívilo náš festival téměř 600 držitelů průkazů ZTP a ZTP/P z celé České republiky a dokonce i ze zahraničí (především z Polska a ze Slovenska)! I letos se budeme těšit na naše návštěvníky s pohybovým a zrakovým znevýhodněním, kterým chceme opět nabídnout nadstandardní servis. V rámci projektu Colours bez bariér, který pořádáme ve spolupráci s partnerem projektu Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, usnadníme těmto návštěvníkům pobyt na festivalu tak, aby si mohli bez starostí užívat hudbu a další program v atraktivním bezbariérovém areálu Dolní oblasti Vítkovic.

Stejně jako v minulém roce nabízíme řadu výhod pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P – například zvýhodněnou cenu vstupenky, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, bezbariérovou přepravu v rámci města Ostravy, možnost objednat si zdarma speciálně vyškoleného asistenta, který poskytne servis při pohybu v areálu po celou dobu festivalu. 

Návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním zprostředkujeme bezbariérové ubytování v ostravských hotelích v rámci jejich kapacity. Těmto návštěvníkům nabízíme také možnost rezervovat si místo ve festivalovém stanovém městečku včetně parkovacího místa. Možná je také rezervace parkovacího místa přímo u hlavního vchodu do areálu festivalu.

Pro lepší orientaci návštěvníků se zdravotním znevýhodněním bude k dispozici speciální mapa, informační centrum – Info Point Colours bez bariér přímo před hlavním vchodem do areálu a samostatná pokladna, kde si můžou zakoupit zvýhodněnou vstupenku na festival. Od 15. května 2017 funguje kontaktní e-mail: bezbarier@colours.cz a kontaktní telefon 731 932 768, prostřednictvím kterých získáte všechny potřebné informace k projektu a zároveň si na nich můžete zarezervovat níže popsané služby.

Partnerem projektu Colours bez bariér je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

COLOURS BEZ BARIÉR – bližší informace:

1. Nižší vstupné 

 • možnost zakoupení čtyřdenní vstupenky na festival za zvýhodněnou cenu 650 Kč pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
 • vstupenky je možno zakoupit pouze v místě konání festivalu na samostatné pokladně Colours bez bariér umístěné u hlavního vchodu na festival
 • na jeden průkaz ZTP  je možno zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku
 • na jeden průkaz ZTP/P je možno zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku včetně doprovodu zdarma 
 • akceptujeme i průkazy ZTP a ZTP/P jiných členských států EU 

2. Rezervace bezbariérového ubytování

 • možnost rezervace bezbariérového ubytování v ostravských hotelích s bezbariérovými pokoji za zvýhodněnou cenu
 • upozorňujeme, že kapacity bezbariérového ubytování v rámci Ostravy jsou omezené a přednostně budou vyřizovány žádosti dříve došlé
 • náklady na ubytování si každý hradí sám
 • uzávěrka pro rezervaci je 7. července 2017

3. Bezbariérové stanové městečko vedle festivalového areálu

 • i letos nabízíme našim návštěvníkům bezbariérové ubytování ve festivalovém kempu u areálu Colours of Ostrava
 • v rámci kempu vedle festivalového areálu vyčleníme prostor speciálně určený pro naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky s průkazem ZTP a ZTP/P, kde nabízíme: 
  • 20 námi postavených stanů, každý z nich je určen pro dvě osoby – ubytování zdarma
  • 20 míst pro postavení vlastního stanu – poskytnutí prostoru zdarma
  • 10 parkovacích míst zdarma
 • kapacita stanového městečka je omezena a je předem nutná rezervace stanu, místa pro postavení vlastního stanu i parkovacího místa 
 • uzávěrka pro rezervaci míst ve stanovém městečku je 18. července 2017
 • na základě rezervace do stanového městečka vám vystavíme voucher s čárovým kódem, který vám zašleme e-mailem
 • po vytištění vás bude voucher opravňovat ke vstupu do stanového městečka 
 • při vstupu do stanového městečka se kromě voucheru musíte prokázat i platným průkazem ZTP, případně ZTP/P
 • pro držitele voucheru zajistíme prodej zvýhodněných vstupenek za 650 Kč přímo v kempu, tudíž nemusíte pro nákup vstupenky navštívit speciální pokladnu Colours bez bariér u hlavního vchodu na festival
 • bez rezervace předem (bez voucheru) vám nebudeme moci garantovat ubytování v našem kempu 

4. Rezervace parkovacích míst 

 • na parkovišti vedle festivalového areálu jsme vyčlenili pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 50 parkovacích míst zdarma
 • na parkovišti v kempu jsme vyčlenili 10 parkovacích míst zdarma (viz bod 3.)
 • uzávěrka pro rezervaci míst na parkování je 18. 7. 2017
 • na základě rezervace vám vystavíme voucher s čárovým kódem, který vám zašleme e-mailem
 • po vytištění vás bude voucher opravňovat k parkování  
 • na místě se kromě voucheru musíte prokázat i platným průkazem ZTP, případně ZTP/P 
 • bez rezervace předem (bez voucheru) nebudete mít možnost v areálu zaparkovat

5. Doprava v rámci města Ostrava bezbariérovým taxi (tzv. BB TAXI)

 • jízdy budou realizovány pouze v rámci města Ostravy a jeho příměstských částí, které jsou součástí MHD Ostrava
 • jízdy na festival budou realizovány v době konání festivalu do 17.00 hod. 
 • jízdy na festival si můžete objednat předem na telefonním čísle, které je určeno pouze pro rezervaci bezbariérové přepravy: 732 253 505, kontakt bude aktivní od 10. 7. 2017
 • pro jízdy z festivalu bude sloužit speciální zastávku BB TAXI u hlavního vchodu do areálu s vlastním jízdním řádem
 • v pravidelných hodinových intervalech mezi 19.00 – 02.00 hod. budou od areálu vyjíždět dvě bezbariérová vozidla BB TAXI, která vás zavezou do hotelu, na vlak nebo do vašich domovů v rámci města 
 • cena bezbariérové přepravy v rámci tří městských zón:
  • ZÓNA I. (Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky) – 20 Kč/ jedna osoba/jedna jízda
  • ZÓNA II. (Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Nová Ves, Poruba, Třebovice, Svinov, Martinov, Pustkovec) – 30 Kč/jedna osoba/ jedna jízda
  • ZÓNA III. (Michálkovice, Radvanice, Bartovice, Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice, Polanka nad Odrou, Krásné Pole, Plesná, Lhotka, Petřkovice) – 40 Kč/jedna osoba/jedna jízda

6. Asistenti Colours bez bariér

 • asistenty jsou dobrovolníci, kteří usnadňují našim klientům pohyb po areálu, dělají jim doprovod a  jsou jejich společníky a průvodci programem
 • upozorňujeme, že naši asistenti neposkytují osobní asistenční služby v sociální oblasti (zajištění stravování, hygieny, apod.)
 • asistenti jsou organizováni prostřednictvím informačního centra – Info Pointu Colours bez bariér –  a prostřednictvím nonstop linky projektu Colours bez bariér (731 932 768), kde se zájemci 
 • o asistenční služby registrují  
 • asistenti se po festivalovém areálu pohybují v tričkách s označením asistenta Colours bez bariér 

7. Speciální vybavení a zařízení pro vozíčkáře 

 • pokladna Colours bez bariér u hlavního vstupu na festival, zvýhodněné vstupenky lze zakoupit pouze na této pokladně (s výjimkou ubytování v kempu viz bod 3)
 • zvláštní vstup pro  ZTP a ZTP/P návštěvníky u hlavního vchodu na festival, kde budou tito návštěvníci přednostně odbavováni 
 • uzamykatelná bezbariérová WC (každý držitel průkazu ZTP a ZTP/P obdrží na Info Pointu Colours bez bariér vlastní klíček oproti vratné záloze 100 Kč) 
 • bezbariérové tribuny (jedna s místem vyhrazeným pro vozíčkáře a druhá plně k dispozici pouze zdravotně znevýhodněným návštěvníkům) 
 • všechny zpřístupněné budovy v areálu (Aula Gong, STC, Důl Hlubina) mají bezbariérová WC a výtahy
 • bezbariérová  sprcha umístěna v budově návštěvnického centra DOV (vedle vysoké pece), která bude určena pouze pro naše ZTP a ZTP/P návštěvníky, otevírací doba:  20.-23. 7. od 8.00 hod. až do uzavření areálu
 • speciální mapa festivalového areálu, kde jsou zvýrazněna všechna místa určená speciálně pro ZTP a ZTP/P (bezbariérová WC, tribuny, výtahy, sprcha, stanové městečko, parkoviště, stanoviště BB TAXI) 
 • mapa, která vychází v českém i anglickém jazyce je doplněna o praktické rady pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky festivalu Colours of Ostrava a je dostupná zdarma v Info Pointu Colours bez bariér a na speciální pokladně Colours bez bariér 

8. Informační centrum Colours bez bariér

 • od 15. 5. funguje kontaktní e-mailová adresa bezbarier@colours.cz a info linka Colours bez bariér 731 932 768 
 • na uvedených kontaktech získáte všechny potřebné informace týkající se projektu Colours bez bariér a můžete si na nich zarezervovat popsané služby
 • telefonní kontakt  pro rezervaci bezbariérové přepravy BB TAXI je 732 253 505 a bude aktivní od 10. 7. 2017
 • v době konání festivalu Colours of Ostrava bude navíc před hlavním vchodem do areálu umístěno informační centrum – Info Point Colours bez bariér, kde získáte veškeré aktuální informace 

Za projekt Colours bez bariér zodpovídají:

 • Mgr. Katarína Kijonková (vedoucí projektu)
 • Monika Macháčková (koordinátorka projektu)

Bližší informace získáte na:

 • obecné informace:  731 932 768 (od 15. 5. 2017)
 • rezervace BB TAXI: 732 253 505 (od 10. 7. 2017)
 • e-mail: bezbarier@colours.cz

PROSÍM, SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ NAŠE STRÁNKY, NĚKTERÉ INFORMACE K PROJEKTU MŮŽOU BÝT JEŠTĚ PŘED ZAČÁTKEM FESTIVALU AKTUALIZOVÁNY.

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.

informace@colours.cz