Bezpečnost

Pro všechny návštěvníky chceme zajistit co nejpříjemnější zážitek z festivalu. Abychom toho byli schopni, je důležité, aby každý dodržoval bezpečnostní pravidla ve svém zájmu i v zájmu všech ostatních návštěvníků festivalu.

 • Festivalový areál je hlídán bezpečnostní službou.
 • Při každém vstupu do areálu má bezpečnostní služba právo zkontrolovat platnost vaší identifikační pásky a provést kontrolu, zda nevnášíte do areálu nebezpečné či nepovolené předměty.
 • Bezpečnostní služba má právo vykázat z areálu neautorizované prodejce, osoby narušující poklidný průběh festivalu a návštěvníky bez platné identifikační pásky.
 • Za případné průtahy při vstupu do festivalových areálu se předem omlouváme, veškeré kroky jsou však činěny pro bezpečnost návštěvníků i účinkujících.
 • Pokud narazíte na jakýkoliv problém s bezpečnostní službou, prosíme, obraťte se na festivalový štáb - vyznačen v mapě.
   

  ZÁKAZY

  DO AREÁLU JE ZAKÁZÁNO VNÁŠET NADMĚRNÉ BATOŽINY, ZAVAZADLA, KOLA, KOLOBĚŽKY A JINÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VNÁŠET DO AREÁLU JAKÉKOLIV ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, SKLENĚNÉ NÁDOBY VČETNĚ LAHVÍ, DÁLE PLECHOVKY, HOŘLAVINY: SPREJE, LEPTAVÉ, VÝBUŠNÉ, BARVICÍ NEBO HOŘLAVÉ (NAPŘ. PARFÉMY NAD 200 ML), ZBRANĚ JAKÉHOKOLIV DRUHU VČ. NŮŽEK A ÚDEROVÝCH ZBRANÍ, PSYCHOTROPNÍ LÁTKY, PŘEDMĚTY OHROŽUJÍCÍ BEZPEČNOST, PYROTECHNICKÉ PŘEDMĚTY: OHŇOSTROJE/RACHEJTLE, SVĚTLICE, DÝMOVNICE ČI ODPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ, OTEVŘENÝ OHEŇ, LASEROVÁ UKAZOVÁTKA, MAGNETOFONY, PROFESIONÁLNÍ FOTOAPARÁTY, FILMOVÉ KAMERY A VIDEOKAMERY. ZÁKAZ VNÁŠENÍ ČI VODĚNÍ ZVÍŘAT S VÝJIMKOU ASISTENČNÍCH PSŮ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ.

  BEZ PŘEDCHOZÍ DOHODY S POŘADATELEM JE ZAKÁZÁNO ROZDÁVAT ČI UMISŤOVAT VE FESTIVALOVÉM AREÁLU A V JEHO TĚSNÉ BLÍZKOSTI JAKÉKOLI PROPAGAČNÍ, REKLAMNÍ MATERIÁLY, RASISTICKÉ, HANLIVÉ, VULGÁRNÍ ČI JINÉ MATERIÁLY ODPORUJÍCÍ DOBRÝM MRAVŮM, MATERIÁLY PROPAGUJÍCÍ POLITICKOU STRANU NEBO HNUTÍ ČI JAKÉKOLIV POLITICKY ZAMĚŘENÉ MATERIÁLY, MATERIÁLY, KTERÉ BY PROPAGOVALY OSOBY, JEŽ NEJOU OFICIÁLNÍMI PARTNERY POŘADATELE.

  Z DŮVODU NÁVŠTĚVNICKÉHO KOMFORTU JE ZAKÁZÁNO DO AREÁLU VNÁŠET DEŠTNÍKY.

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.

informace@colours.cz