Sugata Mitra: Škola v cloudu – záblesky vzdělávání budoucnosti

Sugata Mitra: Škola v cloudu – záblesky vzdělávání budoucnosti

Indie 21.7.2017 / 15:00 - 16:00
Vítkovice Gong stage

Indický informatik a vědec zabývající se vzděláváním, laureát TED prize.

Profesor vzdělávacích technologií na School of Education, Communication and Language Sciences, která je součástí Newcastle University, a také hostující profesor v Media Lab na Massachusetts Institute of Technology. Vědec, který se vypořádává s největším problémem vzdělávání — nejlepší učitelé a školy nejsou tam, kde je jich potřeba nejvíce. Zkoumal chování dětí, které se učily bez toho, aby je někdo instruoval a dohlížel na ně.

Zjistil, že dětský vrozený smysl pro učení se zvětší, když je jim poskytnuta volnost při prozkoumávání internetu v malých skupinách. V sérii experimentů dává dětem přístup k Internetu, na který dohlíží ony samy, a dosahuje výsledků, které revolučním způsobem mění to, jak smýšlíme o učení. Děti mohou podle něj bez ohledu na původ nebo jazyk, jakým hovoří, kvalifikovaně hledat odpovědi na „velké otázky“, odvozováním racionálních, logických závěrů ze svých výzkumů. Tyto otázky dalece přesahují to, co se od nich očekává podle školních osnov.

Založil za pomoci Světové banky projekt Hole-in-the-Wall Education (HiWEL) s cílem umožnit dětem ze znevýhodněného prostředí vzdělávat se s nepatrnými náklady. Vše začalo v roce 1999, když Sugata Mitra a jeho kolegové z NIIT udělali díru do zdi oddělující městský slum v Dillí, nainstalovali tam počítač připojený k internetu a čekali, co se stane. Téměř okamžitě si děti ze slumu začaly s počítačem hrát a tímto způsobem se vzájemně učili, jak jej požívat a přistupovat na internet. Tento experiment, jenž inspiroval knihu „Milionář z chatrče“, která se později stala předlohou oskarového filmu, byl s podobnými výsledky opakován i v jiných částech Indie. To zpochybnilo některé z klíčových předpokladů formálního vzdělávání, když se prokázalo, že i při absenci jakéhokoliv přímého vstupu učitele, může prostředí, jež podněcuje zvědavost, vést k učení prostřednictvím sebevzdělávání a vzájemně sdíleného poznání. Daší výzkum Sugaty Mitry nicméně ukázal, že učitele z procesu vzdělávání nelze jednoduše vypustit a že děti v odlehlých oblastech mají často ve škole slabé výsledky, protože nemají přístup ke kvalitní výuce.

V současné době Sugata Mitra pracuje na cloudové škole (School in the Cloud), která je vyvrcholením více než deseti let výzkumu a pozorování procesu vzdělávání v celém světě. Cloudová škola objevuje a prozkoumává dětské učení jako sebeorganizující systém.