Oldřich Motyka: Zachrání nanotechnologie životní prostředí?

Oldřich Motyka: Zachrání nanotechnologie životní prostředí?

13.7.2022 / 17:30 - 18:30
UNIVERcity stage

Na životní prostředí působí celá řada faktorů, včetně lidské činnosti. Věděli jste, že jej ovlivňuje například i vaření? Nejen při něm totiž vznikají nanočástice, které jsou v přírodě novým a cizorodým prvkem. Jsou pro ekosystémy a lidské zdraví skutečně hrozbou? Poznejte, co všechno o nich už věda ví: jak se nanomateriály dostávají do přírody, jak v ní putují a jak ovlivňují jednotlivé složky životního prostředí?

Oldřich Motyka, vědec, biolog, popularizátor vědy „Příroda je v celosti obsažena nejvíce ve svých nejmenších.“ Biolog vyučující environmentální inženýry a nanotechnology. Výzkumník v oboru znečištění životního prostředí a hodnocení jeho vlivu na organismy (zejména rostliny) a lidské zdraví, biomonitoring a bioindikaci. Konkrétně je zaměřen na problematiku nanomateriálů v životním prostředí. Popularizace vědy patří mezi jeho největší vášně, protože rád mluví o tom, co považuje za důležité.