Anna Hogenová: Člověk je jen rozhovorem

Anna Hogenová: Člověk je jen rozhovorem

15.7.2022 / 13:15 - 14:15
Good Life stage

Bez otázek nemůžeme nalézt odpovědi. Jak důležité je ptát se a jaký je v dnešním světě vztah mezi tázáním se a svobodou? S filozofkou Annou Hogenovou se pozastavíme u tolik obsáhlých pojmů, jako jsou pravda coby neskrytost, vina nebo trest. Jsme-li rozhovorem s bytím, započněme jej. Vědomě.

Anna Hogenová. Filozofie si našla Annu Hogenovou, nikoli naopak. Vyrostla na příbězích, které jí vyprávěla babička v Příbrami a které voněly něčím skrytým, něčím, co je potřeba odhalit. Tam začala její touha po odpovědích a dalších otázkách. Filozofie si podle ní vybírá své jedince sama. Filozofka a fenomenoložka profesorka Anna Hogenová přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde působí jako vedoucí Katedry filozofie. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost, tělo a tělesnost a filosofií sportu. Je docentkou a profesorkou kinantropologie. Dnešní společnosti nastavuje mnohdy kritické zrcadlo s laskavostí sobě vlastní, proto nemá nouzi o pozornost médií a diváky, kterým její slova pomáhají nacházet ty správné otázky na cestě k sobě samým.

Tlumočení do znakového jazyka