Agustin Grefa, Michaela Grefa: Duch pralesa a současný svět

Agustin Grefa, Michaela Grefa: Duch pralesa a současný svět

15.7.2022 / 15:45 - 16:45
Good Life stage

Agustin Allpa Grefa je pokračovatelem rodové linie léčitelů kmene Kičua z Ekvádoru. Jejich kultura je stále nedílnou součástí pralesního ekosystému a má velmi specifický přístup ke komunitnímu životu a udržování čistých vztahů uvnitř i vně, ze kterého bychom se všichni mohli učit. Agustin našel spřízněnou duši v srdci Evropy, svou ženu Míšu, a zůstal u nás. Přesto se aktivně zasazuje o zachování pralesního přírodního bohatství a původní indiánské kultury. Jak se jihoamerické „plíce světa“ vyrovnávají s dnešními hrozbami? Dočkáme se prozření světových lídrů, transformace lidského vědomí, masového příklonu k ochraně původní přírody a kulturní rozmanitosti? Jaký je pohled zevnitř deštného pralesa na to, co se děje venku?

Agustin Allpa Grefa. “Když respektuješ sebe, pochopíš, jak respektovat své okolí.” Se svou českou ženou skupuje hektary amazonského pralesa, aby se nedostaly do rukou nemilosrdných těžařů.

Vyrostl v deštném pralese v Ekvádoru, tenkrát ještě tradičním, dnes už pro mnohé nepředstavitelným způsobem. Jeho výchova byla z pohledu Evropana nesmírně drsná, jeho příběhy nám připadají jako z jiného světa. Jako talentované dítě byl vybrán, aby kráčel ve šlépějích svých předků a stal se léčitelem. Dnes má za ženu Češku, mají dvě děti a snaží se o zachování tradic kičuánského lidu. Ve své komunitě založili školu, kde chtějí dětem nabídnout moderní vzdělání a zároveň předat přírodní moudrost stařešinů. Skrze workshopy, semináře a výměnné pobyty pomáhají i nám Evropanům vzpomenout si, jak nebýt naší planetě přítěží.

Michaela Grefa, spoluzakladatelka organizace Život Postaru. Hloubkově se zabývá přírodou, lidským tělem, bylinami a tradičními přírodními formami léčení.

Jejím mužem je ekvádorský léčitel Agustin Allpa Grefa, mají spolu dvě děti, doma jsou převážně v České republice a společně vytvářejí projekt Život Postaru, který ochraňuje amazonský prales proti těžařům a podporuje fungování místní kmenové komunity. Budují pralesní školu a školku pro indiánské děti, aby se mohly opět dotknout mizejícího vědění a moudrosti předků a připomínat si, co ve skutečnosti znamená být indiánem – člověkem srdce.