Agustin Grefa, Michaela Grefa: Co dnes znamená být Indiánem? Budoucnost amazonských kmenů

Agustin Grefa, Michaela Grefa: Co dnes znamená být Indiánem? Budoucnost amazonských kmenů

16.7.2022 / 13:15 - 14:15
Good Life stage

Svět se mění tak rychle, že se zdá až neuvěřitelné, že některé domorodé kultury Amazonie zůstaly zakonzervovány po dlouhá desetiletí a staletí téměř beze změny. Co s nimi bude dál, když světové mocnosti nenechají ani na pralese nit suchou? Agustin Allpa Grefa je pokračovatelem rodové linie léčitelů kmene Kičua z Ekvádoru. Jejich kultura je stále nedílnou součástí pralesního ekosystému a má velmi specifický přístup ke komunitnímu životu a udržování čistých vztahů uvnitř i vně, z nějž bychom se všichni mohli učit. Agustin našel spřízněnou duši, svou ženu Míšu, v srdci Evropy, a tak zůstal u nás. Přesto se aktivně zasazuje o zachování amazonského přírodního bohatství a původní indiánské kultury. Co pro něj znamená být indiánem? Tušíme, že DNA není všechno...

Agustin Allpa Grefa. “Když respektuješ sebe, pochopíš, jak respektovat své okolí.” Se svou českou ženou skupuje hektary amazonského pralesa, aby se nedostaly do rukou nemilosrdných těžařů.

Vyrostl v deštném pralese v Ekvádoru, tenkrát ještě tradičním, dnes už pro mnohé nepředstavitelným způsobem. Jeho výchova byla z pohledu Evropana nesmírně drsná, jeho příběhy nám připadají jako z jiného světa. Jako talentované dítě byl vybrán, aby kráčel ve šlépějích svých předků a stal se léčitelem. Dnes má za ženu Češku, mají dvě děti a snaží se o zachování tradic kičuánského lidu. Ve své komunitě založili školu, kde chtějí dětem nabídnout moderní vzdělání a zároveň předat přírodní moudrost stařešinů. Skrze workshopy, semináře a výměnné pobyty pomáhají i nám Evropanům vzpomenout si, jak nebýt naší planetě přítěží.

Michaela Grefa, spoluzakladatelka organizace Život Postaru. Hloubkově se zabývá přírodou, lidským tělem, bylinami a tradičními přírodními formami léčení.

Jejím mužem je ekvádorský léčitel Agustin Allpa Grefa, mají spolu dvě děti, doma jsou převážně v České republice a společně vytvářejí projekt Život Postaru, který ochraňuje amazonský prales proti těžařům a podporuje fungování místní kmenové komunity. Budují pralesní školu a školku pro indiánské děti, aby se mohly opět dotknout mizejícího vědění a moudrosti předků a připomínat si, co ve skutečnosti znamená být indiánem – člověkem srdce.