Bezpečí, strach a svoboda

Bezpečí, strach a svoboda

19.7.2019 / 15:30 - 16:30
Meltingpot UNIVERcity stage

Jak se cítí obyvatelé českých měst? Představení výsledků mapování pocitu bezpečí ve třech městech Česka. Kde a proč se necítíme bezpečně a jak to vidí oficiální statistiky.

doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Celou svou profesní kariéru se věnuje geoinformatice. Od roku 2010 působí na katedře geoinformatiky na Hornicko-geologické fakultě, VŠB-Technické univerzitě Ostrava, kde obhájil svou disertační i habilitační práci. Mezi jeho vědecké zaměření patří především kvantitativní metody v geografii, prostorová statistika a časoprostorové analýzy, které aplikuje v oblasti studia kriminality a dopravy. Byl zapojen do řešení celé řady projektů základního i aplikovaného výzkumu. Aktuálně pracuje jako člen týmů dvou projektů zabývající se analýzami a predikcemi kriminality. Během své kariéry na akademické budě působil přes tři roky jako vedoucí katedry geoinformatiky, následně necelý rok jako proděkan pro vědu a výzkum na HGF a nyní jako prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem na VŠB-TUO.