Bernadetta z Lurd a čtvrté skupenství vody

Bernadetta z Lurd a čtvrté skupenství vody

20.7.2019 / 15:15 - 16:15
Meltingpot Livingstone Adventure stage

Lurdy dodnes představují jednu z největších záhad jak pro současnou medicínu, tak možná překvapivě i pro současnou teologii.

Když odhlédneme od zkreslujícího církevního výkladu, není jisté, zda zde došlo k jednomu z mnoha mariánských zjevení. Ani proč tělo vizionářky Bernadetty, po exhumaci vystavené ve skleněné rakvi, dodnes nejeví známky rozkladu. Je zdokumentovaná řada příkladů, kdy se někteří lidé pitím lurdské vody vyléčili z nevyléčitelných nemocí. Nesrovnatelně větší počet lidí však nikoliv. Mezi uzdravenými je možná větší počet agnostiků než hluboce věřících. Přednášející vycházejí z nových výzkumů o složení vody v lidském těle. Zároveň i z role transcendentálních archetypů, které mají klíčový význam pro duchovní evoluci i naše zdraví.