Caroline Carey - metoda: Middle Earth Medicine

Caroline Carey - metoda: Middle Earth Medicine

Wielka Brytania 20.7.2018 / 13:45 - 15:15
Europe stage

Nauczycielka rozwoju mentalnego i tańca ekstatycznego, założycielka metody Middle Earth Medicine, szamańska uzdrowicieka i przewodnik duchowy. Próbuje zintegrować duszę poprzez rozwój osobowości, kreatywność, ekstatyczny taniec i rozwój umysłu.