Jakich kubków użyjemy w tym roku?

Organizacyjne 24.05.2023

Ekologia i ograniczenie wpływu festiwalu na środowisko były i są dla nas, obok jakości programu czy bezpieczeństwa, jednymi z najbardziej istotnych tematów.

Wiemy, że temat kubków jednorazowych jest ważny dla wszystkich – zarówno ze względów ekologicznych, jak i dlatego, że zużyte plasikowe kubki psują atmosferę festiwalu. Dlatego zaraz po festiwalu zleciliśmy analizę renomowanej niezależnej agencji LCA Studio, która zbadała najważniejsze parametry naszego festiwalu (frekwencja, lokalizacja itp.) certyfikowanymi metodami, które wykazały możliwy wpływ zastosowania poszczególnych typów kubków na środowisko - zwrotnych i bezzwrotnych. Wzięte pod uwagę zostały wszystkie oddziaływania nie tylko podczas produkcji, transportu, mycia czy recyklingu, ale także wymagania materiałowe i toksyczność.

A to główne wnioski:

  • biorąc pod uwagę wielkość i liczbę odwiedzających Colours of Ostrava, liczbę zużytych kubków oraz konieczność zabrania kubków zwrotnych do najbliższej myjni w Brnie, wpływ naszego jednorazowego plastikowego kubka rPET na środowisko jest w naszych warunkach znacznie mniejszy niż kubek zwrotny. Jego ślad węglowy jest do 109 g CO2 mniejszy niż w przypadku kubka zwrotnego. Jest to w przybliżeniu równe obciążeniu, jakie spowodowałoby przejechanie kilometra samochodem.
  • niestety musimy operować tylko dwoma dostępami do bieżącej wody na całym terenie, których możliwości są maksymalnie wykorzystywane. W związku z tym nie ma możliwości umycia kubków wielorazowych na miejscu, a w Ostrawie i okolicach nie ma miejsca do czyszczenia kubków.
  • wszystkie jednorazowe kubki będą nadawały się do recyklingu. Co więcej, większość z nich jest wykonana w 100% z materiału rPET pochodzącego z recyklingu. Nie jest to zatem nowo wyprodukowane tworzywo sztuczne, lecz tworzywo wtórne.
  • ważne jest to, że wszystkie posortowane tworzywa sztuczne zostaną ponownie poddane recyklingowi - niedaleko zakładu w województwie morawsko-śląskim. Następnie produkty z recyklingu wracają do obiegu do dalszego wykorzystania, na przykład przez firmy ECOem (produkuje różne wyroby z tworzyw sztucznych) i GreenTech (produkuje nowe kubki rPET).
  • Tutaj można obejrzeć wywiad z profesorem Vladimírem Kočem z agencji LCA Studio na temat badania porównującego kubki zwrotne i jednorazowe.

Dlatego na podstawie tej analizy i starannego rozważenia zdecydowaliśmy się nadal używać jednorazowych plastikowych kubków.

Aby wpływ kubków na środowisko był jak najmniejszy, potrzebujemy Waszej współpracy – sumiennie wyrzucajcie plastikowe kubki do wyznaczonych pojemników.

Aby jeszcze bardziej Wam to ułatwić, w tym roku przygotowujemy:

  • specjalne kosze na kubki, tzw. Kelímkoše, które zostały zaprojektowane na potrzeby festiwalu i wykonane bezpośrednio przez członków ekipy festiwalowej. Pojemniki na kubki zostaną ustawione w strategicznych miejscach, głównie w pobliżu dużych namiotów piwnych.
  • standardowe zespoły pracowników sprzątających zostaną powiększone o „specjalistów od kubków”, którzy będą odbierać od uczestników puste kubki. Celem będzie zapobieganie zanieczyszczeniu terenu i zagwarantowanie wywiezienia maksymalnej liczby kubków oraz innych odpadów plastikowych do punktów zbiórki w naszym regionie. Im więcej posortowanych kubków, tym mniejszy będzie ślad węglowy festiwalu, a to dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na dalsze sortowanie, czystości plastiku i zmniejszeniu liczby transportów potrzebnych do przewiezienia zużytych kubków.

W zeszłym roku udało nam się wspólnie uporządkować prawie 11 ton plastiku, co stanowi pełne 80% całego plastiku używanego w regionie. Wierzymy, że w tym roku dzięki Wam pobijemy tę liczbę i posegregujemy jak najwięcej plastiku, a zwłaszcza kubków jednorazowych, które stanowią znaczną część produkowanych odpadów.

Rozwiążemy to raz na zawsze!

Dziękujemy!

FAQs

Z czego wykonane są kubki?

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2019/904 do 2025 roku wszystkie plastikowe butelki muszą zawierać co najmniej 25% materiału PET pochodzącego z recyklingu – rPETU. Udało się to już w ostatnim roku festiwalu, kiedy to duża część plastikowych kubków została wykonana z materiału zawierającego 25% komponentu rPET. Colors stara się iść w parze z rozporządzeniem UE ale i podnieść je poziom wyżej. Dlatego w tym roku duża część festiwalowych kubków będzie wykonana w 100% z rPETU. rPET ma ogromne znaczenie z punktu widzenia recyklingu. Zastosowanie rPETU prowadzi do mniejszego zużycia pierwotnego materiału PET. Celem szerszego wykorzystania rPETU jest zatem zmniejszenie uzależnienia od surowców pierwotnych i zbudowanie gospodarki o pełnym obiegu zamkniętym.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na jednorazowe kubki plastikowe?

Na całym terenie festiwalu musimy operować tylko dwoma dostępami do bieżącej wody, których możliwości są maksymalnie wykorzystane. Z tego powodu nie ma możliwości umycia kubków zwrotnych na miejscu. Ich zebranie, mycie przemysłowe i późniejszy transport zwrotny stanowią ogromne obciążenie dla środowiska. Dlatego szukaliśmy innego rozwiązania. Porównaliśmy kilka różnych rodzajów kubków i w naszych warunkach jednorazowy kubek rPET ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko niż kubek zwrotny. Według ekspertyzy przeprowadzonej przez LCA Studio ślad węglowy jednego kubka jednorazowego jest do 109 g CO2 mniejszy niż ślad kubka zwrotnego. Odpowiada to w przybliżeniu wpływowi na środowisko, jaki ma przejechanie kilometra samochodem.

W jaki sposób kubki jednorazowe mogą być bardziej przyjazne dla środowiska niż te zwrotne?

Kubki zwrotne należy umyć, co na terenie festiwalu nie jest możliwe – mamy tylko dwa dostępy do bieżącej wody, których możliwości są maksymalnie wykorzystane. Kubki trzeba więc zawieźć do Brna, tam je umyć (w całym województwie morawsko-śląskim nie działa przemysłowa zmywarka do naczyń), a następnie przewieźć z powrotem. Z badania przeprowadzonego przez LCA Studio wynika, że ​​w naszych warunkach kubek zwrotny miałby mniejszy ślad węglowy tylko wtedy, gdyby odwiedzający użył go więcej niż 10 razy. Dla śladu środowiskowego – który oprócz CO2 uwzględnia również np. zapotrzebowanie na surowce, energię czy toksyczność – to nawet ponad 20x. 

Dlaczego więc nie używać tych samych kubków zwrotnych przez kolejne lata? Albo wystarczająco długo, żeby ślad węglowy się wyrównał, czyli ponad 20-krotnie?

Ze względu na wielkość imprezy jeden kubek można wykorzystać tylko raz dziennie podczas festiwalu. Czyli maksymalnie 4 razy na cały festiwal. Osiągnięcie ekologicznej równowagi między kubkami jednorazowymi i zwrotnymi nastąpi najwcześniej za 5 lat. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę dodatkową konieczność mycia kubków, które były przechowywane przez rok, a także aktualne wymagania w zakresie higieny i estetyki opakowań zwrotnych. 

Co dzieje się z posortowanym plastikiem z festiwalu?

Tworzywa sztuczne i inne odpady sortowane przez zwiedzających, ekipy sprzątające i straganistów w ramach projektu Czysty Festiwal są wysyłane na oddalone o 18 km składowisko Frýdecké w celu sortowania. Następnie trafiają one do przetwórców, którzy następnie wprowadzają nowe produkty z recyklingu na rynek – na przykład ECO-em (produkuje różne produkty z tworzyw sztucznych) i GreenTech (produkuje nowe kubki rPET). W ubiegłym roku do przetworzenia zgłoszono 10 640 kg odpadów z tworzyw sztucznych.

Jaka jest skuteczność sortowania plastiku na festiwalu?

W ubiegłym roku UCZESTNICY bardzo odpowiedzialnie segregowali odpady, o czym świadczy również niski poziom zanieczyszczenia odpadami, co jest ewenementem na festiwalach. Zdaniem przetwórców udało się przetworzyć do 80% segregowanych odpadów na nowe produkty. 

Co dzieje się z kubkami, które odwiedzający wyrzucają do odpadów zmieszanych?

Kubki, tworzywa sztuczne i inne zużyte opakowania nadające się do recyklingu wrzucone do odpadów zmieszanych trafiają na nową linię segregacji firmy OZO, gdzie również są sortowane i zwracane do recyklingu. Niestety kubek może zostać zanieczyszczony innymi odpadami komunalnymi, co ogranicza jego dalszą użyteczność podczas recyklingu. 

Jak zadbacie o porządek i segregacje podczas festiwalu?

Zmaksymalizujemy liczbę koszy na terenie festiwalu. Nowością będą również specjalne kosze przeznaczone wyłącznie na kubki oraz kosze mobilne. Ekipa sprzątająca składająca się z 300 osób pomoże w oczyszczeniu terenu.