Jaké letos využijeme kelímky?

Organizační

Ekologie a zmenšení dopadu festivalu na životní prostředí byly a jsou pro nás vedle kvality programu nebo třeba bezpečnosti jedny ze zásadních témat.

Víme, že konkrétně téma jednorázových kelímku je pro všechny důležité - jak z důvodů ekologie, ale také protože odhozené kelímky kazí atmosféru festivalu. Proto jsme si ihned po festivalu objednali nezávislou analýzu od renomované agentury LCA Studio, která přímo na parametrech našeho festivalu (návštěvnost, poloha, místo apod.) zkoumala certifikovanými metodami možný dopad využití jednotlivých typů kelímků na životní prostředí - vratných i nevratných. Vzala do úvahy veškeré dopady nejen při výrobě, dopravě, mytí či recyklaci, ale i třeba materiálovou náročnost a toxicitu.

A toto jsou hlavní závěry:

 • při velikosti a počtu návštěvníků Colours of Ostrava, počtu použitých kelímků a nutnosti vozit vratné kelímky na nejbližší myčku do Brna, je environmentální dopad našeho jednorázového plastového rPET kelímku za našich podmínek výrazně menší než kelímku vratného. Jeho uhlíková stopa je až o 109 g CO2 menší než u kelímku vratného. To se přibližně rovná zatížení, které by způsobila kilometr dlouhá jízda osobním automobilem.
 • bohužel v celém areálu musíme operovat pouze s dvěma přístupy k tekoucí vodě, jejichž kapacity jsou maximálně využity. Proto není možné omývání omyvatelných kelímků na místě a ani v Ostravě či okolí není myčka podobných kelímků.
 • všechny naše kelímky budou opět recyklovatelné. A co víc, jejich velká část je ze 100 % vyhotovena z recyklovaného rPET materiálu. Nejde tedy o nově vyrobený plast, ale o plast druhotný.
 • důležité je, že veškerý vytříděný plast bude opět recyklován - nedaleko areálu v rámci Moravskoslezského kraje. Následně recyklované produkty vrací do oběhu k dalšímu využití například společnosti ECO-em (vyrábí různé produkty z plastů) a GreenTech (vyrábí nové rPET kelímky).
 • rozhovor s profesorem Vladimírem Kočím z agentury LCA Studio o studii porovnávající vratné a jednorázové kelímky se můžete podívat zde.

Proto jsme se na základě této analýzy a pečlivých úvah rozhodli, nadále využívat jednorázové plastové kelímky.

Aby dopad kelímků na životní prostředí byl co nejnižší, potřebujeme ale vaši spolupráci -  svědomitě vyhazovat plastové kelímky do určených košů.

Abychom vám to ještě více usnadnili, letos připravujeme:

 • speciální odpadkové koše na kelímky, tzv. kelímkoše, které byly pro festival navrhnuty a vyrobeny přímo členy festivalového týmu. Kelímkoše budou rozmístěny na strategických místech po areálu většinou v blízkosti velkých pivních stanů.
 • standardní týmy úklidových pracovníků posílí „kelímkoví specialisté“, kteří od vás budou odebírat prázdné kelímky. Cílem je, abychom předešli znečištění areálu a mohli zaručit odvoz maximálního počtu kelímků ale i dalšího plastu do sběrných míst v našem regionu. Čím více vytříděných kelímků, tím nižší je uhlíková a ekologická stopa festivalu, a to díky klesající náročnosti na další třídění, čistotou plastu a snížení počtu přepravních kapacit, potřebných pro transport použitých kelímku.

Minulý rok se nám společně podařilo vytřídit skoro 11 tun plastů, celých 80 % všeho plastu použitého v areálu. Věříme, že toto číslo letos díky vám překonáme a vytřídíme co nejvíce plastu a zejména jednorázových kelímků, které tvoří podstatnou část produkovaného odpadu. 

Jednoraz vytřídíme na doraz!

Děkujeme!

FAQs

Z čeho jsou kelímky vyrobeny?

 • Dle direktivy č. 2019/904 Evropské Unie musí všechny plastové lahve do roku 2025 obsahovat minimálně 25 % recyklovaného PET materiálu – rPETU. Tomu bylo dostáno již na minulém ročníku festivalu, kdy velká část plastových kelímků byla vyrobena z materiálu obsahujícího 25 % rPET složky. Colours se snaží jít ruku v ruce s nařízením EU a ještě ho o něco povýšit. Proto tento rok bude velká část festivalových kelímků vyrobena ze 100% rPETU. rPET má velký význam z pohledu recyklace. Využití rPETU vede k nižší spotřebě primárního PET materiálu. Cílem většího využití rPETU je tedy snížit závislost na primárních surovinách a vybudovat plně oběhové hospodářství.

Proč jsme se rozhodli pro jednorázové plastové kelímky?

 • V celém areálu festivalu musíme operovat pouze s dvěma přístupy k tekoucí vodě, jejichž kapacity jsou maximálně využity. Kvůli tomu není možné omývání vratných kelímků na místě. Jejich odvoz, industriální mytí a následný zpětný transport představuje takovou environmentální zátěž, kterou náš festival nechce podstoupit. Proto jsme hledali jiné řešení. Nechali jsme srovnat několik různých typů kelímků a v našich podmínkách má jednorázový rPET kelímek výrazně nižší environmentální dopad než vratný kelímek. Podle odborné studie společnosti LCA Studio je uhlíková stopa jednoho jednorázového kelímku až o 109 g CO2 menší než u kelímku vratného. To se přibližně rovná environmentálnímu zatížení, které by způsobila kilometr dlouhá jízda osobním automobilem. 

Jak mohou být jednorázové kelímky ekologicky výhodnější než vratné?

 • Vratné kelímky je nutno umývat, což v areálu festivalu není možné – k dispozici máme pouze dva přístupy k tekoucí vodě, jejichž kapacity jsou maximálně využity. Kelímky je proto nutné odvážet do Brna, tam je umýt (nikde v Moravskoslezském kraji industriální myčka nefunguje) a následně transportovat zpět. Z provedené studie společnosti LCA Studio vychází, že v našich podmínkách by měl vratný kelímek nižší uhlíkovou stopu až ve chvíli, kdy jej návštěvník použil více než 10x. U environmentální stopy – která kromě CO2 zohledňuje také např. surovinovou náročnost, energie či toxicitu – pak dokonce až více než 20x.

A proč tedy nepoužíváte stejné vratné kelímky více let? Nebo tak dlouho, aby se uhlíková stopa vyrovnala, tedy více než 20 krát?

 • Díky velikosti akce je možné jeden kelímek využít v rámci festivalu využít jen jednou za den. Tedy maximálně 4 krát za celý festival. Dosažení ekologické rovnováhy mezi jednorázovým a vratným kelímkem dojde nejdříve za 5 let. K tomu je třeba vzít v potaz další potřebu mytí rok skladovaných kelímků a také současné nároky návštěvníků  na hygienu a estetiku vratných obalů.

Co se děje s vytříděným plastem z festivalu?

 • Plasty a ostatní odpady vytříděné návštěvníky, úklidovou četou a stánkaři v rámci projektu Čistý festival jedou na dotřídění do 18 km vzdáleného areálu Frýdecké skládky. Následně jsou odvezeny ke zpracovatelům, kteří pak nové recyklované produkty uvádějí opět na trh – jedná se např. o společnosti ECO-em (vyrábí různé produkty z plastů) a GreenTech (vyrábí nové rPET kelímky). Loni bylo ke zpracování předáno 10 640 kg plastového odpadu.

Jaké je úspěšnost třídění plastů na festivalu?

 • Loňský rok třídili návštěvníci odpad velmi zodpovědně, o čemž svědčí i malá míra znečištění odpadu, která je na festivalech unikátní. Podle vyjádření zpracovatelů bylo možné recyklovat v nové produkty až 80 % vytříděného odpadu.

Co se děje s kelímky, které návštěvníci odhodí do směsného odpadu?

 • Kelímky, plasty a jiné použité recyklovatelné odpady z obalů odhozené do směsného odpadu jsou odváženy na novou separační linku společnosti OZO, kde jsou také vytřízeny a vráceny do recyklace. Konkrétně u kelímku však může docházet ke znečištění jiným komunálním odpadem, což snižuje jeho další využitelnost při recyklaci.

Jak zabráníte znečištění areálu plasty?

 • V areálu maximálně navýšíme počet třídících míst. Další novinkou také budou speciální odpadkové koše určené pouze na kelímky (kelímkoše) a pojízdné odpadkové koše – dvoukoláky s kamelotem. Úklid areálu bude pomáhat zajišťovat úklidová četa o 300 lidech.

Je studie volně dostupná?

 • Všechny závěry studie jsou zveřejněny. Celá studie volně dostupná není a to protože její interpretace je možná jen při znalosti organizačních detailů festivalu. Dále obsahuje některé obchodní informace, které nejsou veřejné. Velice rádi však poskytneme jakékoliv informace týkající se této studie a  její metodiky. Je také možné kontaktovat zhotovitele studie

Nenechte si ujít
Colours of Ostrava 2024

Koupit vstupenku