FAQ

Regulamin

WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU

W chwili zakupu lub otrzymania bransoletki identyfikacyjnej pomiędzy uczestnikiem, a organizatorem  festiwalu (firmą Colour Production) zostaje zawarta umowa o udział w festiwalu Colours of Ostrava. Każdy  uczestnik festiwalu otrzyma po  przedłożeniu biletu opaskę identyfikacyjną zakładaną na nadgarstek, która uprawnia go do wejścia na teren festiwalu  i zastępuje  od tego momentu bilet.
 
Uczestnik zawierając umowę (zakup biletu) zobowiązuje się do  przestrzegania warunków  uczestnictwa w festiwalu COLOURS OF OSTRAVA.
 

BEZWZGLĘDNIE ZAKAZUJE SIĘ:

 • Wnoszenia i  używania szklanych naczyń i butelek
 • Wnoszenia puszek, parasoli, substancji łatwopalnych, broni każdego rodzaju, środków psychotropowych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, pirotechniki
 • Wnoszenia wskaźników laserowych, urządzeń nagrywających, profesjonalnego sprzętu fotograficznego (tj. lustrzanek z wymienną optyką) oraz kamer wideo
 • Wnoszenia własnych napojów (nie dotyczy pola namiotowego i  osób prowadzących stoiska)
 • Rozprzestrzeniania otwartego ognia
 • Fotografowania występów i koncertów profesjonalnym i półprofesjonalnym sprzętem fotograficznym (nie dotyczy np. obiektów na terenie festiwalu)
 • Nagrywania audio i video jakichkolwiek występów i koncertów
 • Wstępu z psami i innymi zwierzętami (także na pole namiotowe)
 • Rozdawania czy umieszczania na terenie festiwalu materiałów reklamowych bez zgody organizatora
 

ORGANIZATOR FESTIWALU JEST UPRAWNIONY DO:

 • Wyprowadzania z festiwalu z pomocą służby ochrony uczestnika festiwalu Colours of Ostrava, który narusza nieniejszy regulamin bez możliwości powrotu oraz bez zwrotu kosztów
 • Wydawania poleceń  uczestnikom   festiwalu   w   celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
 • Zmiany programu festiwalu, w tym zmiany kolejności występujących artystów - w sytuacjach działania sił wyższych, wypadków, zmian  stanu zdrowia artystów itp.
 • Ewakuowania okolicy w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia uczestników i organizatorów 
 • Zmiany (w razie konieczności) niniejszych  zasad

 

UCZESNTIK FESTIWALU JEST ZOBOWIĄZANY DO:

 • Zachowania porządku
 • Kulturalnego zachowania się w stosunku do pozostałych uczestników festiwalu oraz organizatorów festiwalu
 • Nie  naruszania spokojnego przebiegu festiwalu
 • Przestrzegania  poleceń  organizatora  oraz  przepisów prawa Republiki Czeskiej
 • Okazania przy każdym wejściu na teren festiwalu bransoletki identyfikacyjnej
 

UCZESTNIK FESTIWALU:

 • Bierze udział w festiwalu na własną odpowiedzialność
 • Odpowiada za spowodowane przez  siebie szkody
 • Przyjmuje do wiadomości, że zdejmując bransoletkę identyfikacyjną umowa zostaje rozwiązana i nie ma już  prawa  domagać się wejścia na teren festiwalu
 

ORGANIZATOR FESTIWALU:

 • Nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników festiwalu, chyba że szkoda ta powstała na skutek naruszenia przepisów prawa przez organizatora
 • Nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków lub mienia wprzypadku wystąpienia okoliczności wyłączających odpowiedzialność (klęski żywiołowe, atak terrorystyczny itp.)

Masz pytania? Napisz do nas!

Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

info@colours.pl