Artists 2022

Slyším poprvý

Wednesday 13. 7.15:00-16:00

Kino České televize

Film screening in Czech language.

Nenech si ujít
Slyším poprvý na Colours

Buy ticket